Mae Plasty Nanteos yn gymysgedd perffaith o’r newydd a’r hen, plasty Sioraidd hanesyddol wedi cael ei adnewyddu yn ofalus, ble mae nodweddion y cyfnod wedi eu ategu gan y dewis o gelfi ac addurniadau.  Mae yna bedair ar ddeg ystafell gwely moethus, bob un gyda dyluniad unigol gyda ystafell ymolchi preifat.  Mae rhain wedi eu gosod yn y Plasty, yr hen bopty cyfagos, a’r Cartws Paladaidd.  Mae yna hefyd Dŷ Ystablau gwych hunain arlwyo gyda pedair ystafell wely.

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522