SWYDDI


Mae Plasty Nanteos yn le arbennig iawn nid yn unig i ymweld, ond i weithio hefyd.  Rydym yn edrych am bobl sydd ag angerdd i wneud yn siwr fod pob gwestai i'r Plasty yn cael eu trin yn arbennig sy'n golygu fod y profiad yn aros ar gof yr ymwelydd.  

O dro i dro mae cyfleoedd newydd yn codi yn y Plas ac mae swyddi gwag yn cael ei hysbysebu oddi tano.  Rydyn bob amser yn hapus i dderbyn CV's gan bobl sy'n awyddus i weithio yn y Plas, felly danfonwch eich CV atom heb oedi i info@nanteos.comGWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522