CYSYLLTWCH Â NI


Nanteos Mansion
Rhydyfelin
Aberystwyth
Ceredigion
Wales
SY23 4LU


info@nanteos.com


01970 600522

 

 

TEITHIO I NANTEOS


Gyda Char:

Rydym ond dwy filltir oddi wrth dref Prifysgol Aberystwyth.  O’r  brif  ffordd A487 Aberteifi i Aberystwyth, cymerwch y troad i Bontarfynach ac yna trowch yn syth ar y  B4340 tuag at Trawsgoed.   Cymerwch y troad fforch i’r chwith cyntaf, lle welwch ein harwydd yn ôl o’r ffordd ar goeden.  Gyrrwch yn ofalus i lawr y lon dawel breswyl cul yma.  Fe fydd angen gyrru sawl can llath cyn gweld arwydd croeso i'r plas o’ch blaen.

Parhewch ar hyd y lon tan hyd cyrhaedd y Plasty a'r maes parcio.

Mae yna fannau parcio ar gyfer 60 car o flaen y Plasty, yn ogystal a 15 lle tu cefn i’r stablau.  Cyn parcio eich car, efallai hoffech adael gwesteion a’ch bagiau wrth ddrws ffrynt y Plasty.  Mae cludiant llawn yn cael ei gynnig i fynd a'ch bagiau i’ch ystafell.

Gyda Thren:

Mae’r orsaf trên agosaf yn Aberystwyth, ddwy filltir o’r Plasty.  Mae Nanteos yn adnabyddus i yrwyr tacsi lleol, ond os well gennych ffoniwch, a medrwn drefnu tacsi ar eich cyfer.

Gyda Hofrennydd:

Cyfeirnodau GPS yw 52.3891218 (Lledred) -4.0461985 (Hydred)

Medrwch ein darganfod ar Fap Google yma.


GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522