CINIAWA


Mae ciniawa yn Nanteos yn achlysur chwaethus yn ogystal ag achlysur i ymlacio pa bynnag pryd o'r dydd hoffech fwynhau gyda ni, coffi boreol gyda chacen, cinio ysgafn, te prynhawn moethus neu cinio nos A la Carte.

Mae'r Bwyty Eos, ystafell ciniawa crand siorgaidd yn gweini cinio ysgafn, cinio nos trwy'r flwyddyn ar gyfer gwesteion a dibreswylwyr.  

Mae Chef Patron Nigel Jones a'i dim yn creu bwydlenni sydd â hoff fwydydd traddodiadol ynddynt ynghyd a rhai ychydig yn wahanol.  Maent yn paratoi prydiau sy'n defnyddio cynnyrch lleol, pan fo hynny'n bosibl, sy'n hollol olrheiniadwy, ac sy'n dod oddi wrth gynhyrchwyr sy'n cymryd balchder yn eu cynnyrch a safiad egwyddorol wrth eu cynhyrchu. Mae'r fwydlen yn ceisio gwneud y gorau o gynhwysion tymhorol, ar bob adeg. Maent yn gwneud pob ymdrech i osgoi cynhwysion cludiant awyr ac yn cadw mewn cysylltiad â chylchdro'r flwyddyn dyfiant Brydeinig. Maent hefyd yn monitro ôl-troed carbon unrhyw eitem a weinir.

Wrth gwrs, does dim pwrpas chwilio am y cynhwysion gorau os nad yw'r angerdd na'r deallusrwydd gan y cogyddion i'w gweini nhw ar eu gorau. Felly mae Nigel wedi chwilio am y brîd prin yma hefyd! 

Mae ein Cinio dydd Sul yn Achlysur arbennig.  Mae’r fwydlen yn newid yn wythnosol, ond mae yna bob amser asen o gig eidion, sy’n cael ei dorri wrth y bwrdd yn ogystal ag opsiwn llysieuol a physgodyn y diwrnod. Mae ein cinio tri cwrs yn cael ei weini bob dydd Sul rhwng, 12yp a 2yp.

Medrwch fwynhau coffi boreol a the prynhawn yn ein Hystafell Fore, ystafell sioraidd hyfryd gyda golygfeydd allan i'r dyffryn.  

Rydyn yn cynghori bwcio o flaen llaw.

Bwydlenni ac rhestrau:


GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522