EICH NANTEOS 


Dychmygwch gael y Plasty Sioraidd godidog yma i chi eich hun, gyda’r holl staff yn gweini arnoch chi a’ch gwesteion.  Mae’r posibiliadau yn ddiddiwedd, a gan fod y plasty wedi ei osod mewn dyffryn coediog medrwch fod yn sicr o’ch preifatrwydd.

Mae’r Plasty cyfan yn medru lletya 46 o westai, a medrwch ei logi ar gyfer defnydd cyfyngedig am gyfnod o 24 awr, neu gyfnod sy’n lluosog gyda hyn.  Medrwch ddefnyddio’r Plasty ar gyfer y parti ty eithaf, priodas, parti llofruddiaeth a dirgel personol, digwyddiad busnes, parti saethu neu bysgota, neu ddathliad teuluol arbennig. Rydyn yn medru teilwra pecynnau sy’n rhagori eich gofynion, ac fe fydd eich gwesteion yn mwynhau moethusrwydd y Plasty arbennig yma a’r sylw manwl sydd of fewn bob lefel o’r gwasanaeth y mae Chef Patron Nigel Jones a’i dim yn ei roi.

Cysylltwch a ni i drafod ymhellach.GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522