HANES


Mae Plasty Nanteos yn Blasty Sioraidd rhestredig dosbarth cyntaf, a oedd ei dydd yn cael ei ystyried fel un o'r ystadau hanesyddol mwyaf pwysig yng Ngheredigion .  Tra bod cofnodion hanes yn mynd yn ôl i'r 13eg ganrif, cafodd y Plasty presennol ei adeiladu gan Deulu'r Powell gyfoethog yn 1738. 

Bu teulu Powell fyw yn y Plasty am 200 mlynedd, hyd fu'r olaf ohonynt, Margaret Powell farw yn 1951.    Ar ei uchafbwynt roedd yr ystâd dros 35000 o erwau mewn maint, yn cyflogi nifer fawr yn y Sir ac yn cynnwys y rhan fwyaf o beth yw Aberystwyth heddiw.

Nawr, ar ôl pedair blynedd o waith caled a gofalus yn  adnewyddu'r Plasty a 5 miliwn punnoedd o fuddsoddiad gan y perchenogion presennol mae Plasty Nanteos wedi agor ei ddrysau unwaith eto, sy'n adfywio'r hen draddodiad o groesawi gwesteion i fwynhau Plasty Sioraidd sydd hefyd yn westy moethus!

Hanes llawn y Plasty yma

Hanes llawn y gerddi ymaGWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522