SWÎTIAU MIS MÊL

SWÎTIAU          SWÎTIAU DWBWL        TY'R YSTABLAU


Swît yr Eos

Swît foethus a chain gyda chynllun o dras hudolus yn cynnwys dodrefn drych arddull-deco a lliwiau niwtral cynnes, synhwyrus. Waliau lliw gwyn a siampên gyda phatrwm stensil â llaw.

Mae'r siandelïer gwydr trawiadol a drychau addurnol, chwaethus yn creu awyrgylch rhamantus. Mae cwpwrdd dillad wedi'i leinio â sidan glas yn cynnig man arbennig, cyfrinachol i ddarpar briodferch guddio ei ffrog briodas hyd at y diwrnod mawr. Mae'r system gerddoriaeth amgylchynol yn ymestyn o'r brif swît i'r ystafell ymolchi en-suite.

Mae swît fwyaf Nanteos, Swît Nightingale, yn cynnwys gwely mawreddog maint brenin, wedi'i orchuddio â llieiniau cotwm Eifftaidd pur gyda theimlad satin synhwyrus. Mae'r ardal eistedd yn cynnwys soffa ddwbl a cheir lle i got plentyn.

Mae'r ystafell ymolchi en-suite gyfoes fawr yn cynnwys bath hynod fawr, hynod ddwfn sy'n suddo ynghanol arlliwiau meddal glas a gwyrdd. Bydd y gawod law yn si┼Ár o olchi unrhyw straen ymhell i ffwrdd.AWARDS

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522