Nanteos Slideshow
BWCIO ARLEIN

SWÎTIAU DWBWL

SWÎT MIS MÊL       SWÎTIAU        TY'R YSTABLAU


Colonel Powell

Mae gan yr ystafell baneli pren, wedi'u peintio gyda lliwiau niwtral cynnes ac arlliwiau glas a llwyd, gyda chyffyrddiadau gwlân a lledr naturiol, papur wal wedi'i beintio â llaw a chyffyrddiadau rhuddgoch.

Mae'r gwely maint brenin eang a'r ystafell ymolchi yn gwbl addas ar gyfer mynediad anabl a chadeiriau olwyn. Mae'r gweadau llwyd yn cyferbynnu â mosaig gwydr gloyw, ysgafn sy'n ychwanegu golau naturiol yn y gawod ystafell wlyb agored, sydd wedi'i chynllunio ar gyfer hygyrchedd. (Dim Bath)

Mae'r ystafell hon yn hen adeilad y popty sydd ar draws cwrt bach o brif adeilad y gwesty


Hafod

Mae Hafod wedi'i hysbrydoli gan yr amgylchedd naturiol sydd yn ein hamgylchynu, gyda choedwigoedd godidog ac mae'n cyfeirio at yr Ystâd Hafod enwog, gerllaw. Mae'n cynnwys lliwiau a thecstilau naturiol gydag arlliwiau coeth o wyrdd, arlliwiau niwtral a chyffyrddiadau o felyn briallu.

Mae'r ystafell yn cynnwys gwely maint brenin a cheir digon o le i got. Mae'r ystafell ymolchi wyn a gwyrdd ffres a chyfoes wedi'i steilio'n ofalus i gynnwys elfennau cynnes, traddodiadol. Mae'r ystafell ymolchi en-suite yn cynnwys bath a chawod ar wahân. Mae'r ystafell hon yn hen adeilad y popty sydd ar draws cwrt bach o brif adeilad y gwesty.


Ynyslas

Mae'r ystafell gynnes ddofn hon yn gorchuddio ei gwesteion â lliwiau naturiol, oren llosg a llieiniau naturiol.

Mae'r ystafell yn cynnwys gwely maint brenin eang a cheir digon o le i got. Mae'r ystafell ymolchi yn cyflwyno cynllun gwyn glân, syml, ffres sy'n cynnwys bath a chawod ar wahân. 


Taith a Phaned

Eich Nanteos

Hanes

Swyddi

Oallan ag o Gwmpas Nanteos

Cysylltwch â Ni

Llyfrynau ebost

Telerau ac Amodua

Ffrindiau Nanteos

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522