SWÎTIAU

SWÎT MIS MÊL       SWÎTIAU DWBWL        TY'R YSTABLAU


Swît Arglwydd Byron

Swît ychydig yn fwy gwrywaidd sydd wedi'i chynllunio gyda'r beirdd rhamantus mewn golwg - honnir bod yr Arglwydd Byron wedi aros yma. Mae'r coch dwfn fel gwin, aur cyfoethog a gwyrdd  myglyd oll yn asio yn ddiymdrech gyda'r Ottoman kelims ar y soffa foethus.

Mae'r Swît yn cynnwys gwely brenin eang ac mae'r soffa ddwbl yn cynnig lle ychwanegol i gysgu. Mae lle i got hefyd.

Mae'r ystafell ymolchi en-suite yn cynnwys bath crwn mawr gyda ffrâm copr Morocaidd gyda chawod law. Mae'r addurn yn parhau gyda'i flas o'r Dwyrain Canol gyda mosaig lliw gwin a cola, cyfeiriad at anturiaethau Byron yn brwydro'r Ymerodraeth Ottoman.

Colonel Powell

Mae gan yr ystafell baneli pren, wedi'u peintio gyda lliwiau niwtral cynnes ac arlliwiau glas a llwyd, gyda chyffyrddiadau gwlân a lledr naturiol, papur wal wedi'i beintio â llaw a chyffyrddiadau rhuddgoch.

Mae'r gwely maint brenin moethus gyda'i orchudd gwlân coch amlwg wedi'i ysbrydoli gan yrfa neilltuol y Cyrnol yn y fyddin. Mae ystafell ymolchi en-suite fawr yn cynnig naws hen-drefedigaethol gyda bath haearn bwrw â chlawr rhôl gyda chawod ar wahân a mainc bren bwrpasol wedi'i gwresogi ar gyfer ymlacio.

Dyfi

Mae'r swît goeth, dragwyddol hon yn adlewyrchu thema afon Dyfi gerllaw gyda llieiniau naturiol a lliwiau glas Tsieina. Mae'n cynnwys gwely maint brenin eang.

Mae'r ystafell ymolchi yn cynnwys bath a chawod ar wahân gydag arlliwiau llwyd a glas sy'n dwyn i gof trai a llif yr Afon. 

Ystwyth

Mae'r swît gynnil, fenywaidd hon yn olau ac yn agored, wedi'i steilio â lliwiau glas wy hwyaden a lliwiau llieiniau ysgafn. Mae'r ystafell hon yn cynnwys gwely maint brenin eang.

Mae'r ystafell ymolchi yn cynnig cynllun gwyn ffres, syml a glân ac yn cynnwys bath a chawod fawr ar wahân.

Formosa

Swît arall wedi'i hysbrydoli gan y Dwyrain gyda chymysgedd o liwiau niwtral cynnes gyda phren naturiol tywyll, sy'n cyferbynnu'n glyfar gyda'r clustogwaith ceirios llachar.

Mae Formosa yn cynnwys gwely maint brenin eang gyda gwely soffa ar gyfer gwesteion ychwanegol a cheir lle i got.

Mae'r ystafell ymolchi hyfryd, naturiol yn cynnwys paneli pren, cownteri llechi lleol a theils pinc blodau pwrpasol sydd wedi'u gwneud ym Mhrydain. Mae'n cynnwys bath a chawod ar wahân.

George Powell 

Mae agwedd dyngarol cyn-berchennog enwog arall Nanteos, George Powell, i'w weld yn y swît hon gyda gweadau naturiol a lliwiau bric cynnes i greu awyrgylch tawel a chynnes.

Gall hyd at bedwar o bobl gysgu yn y swît hon gyda gwely maint brenin ynghyd â gwely soffa ddwbl a digon o le i got. Mae'r ystafell ymolchi gyfoes gwyn a llwyd cynnil yn cynnwys bath a chawod ar wahân. Mae'r ystafell hon yn hen adeilad y popty, sydd ar draws cwrt bach o brif adeilad y gwesty.

Edda

Wedi'i hysbrydoli gan thema Gwlad yr Iâ Oes Victoria oherwydd bod George Powell wedi'i hudo gan chwedlau fforwyr hanesyddol o'r rhanbarth ac fe weithiodd ar nifer o gyfieithiadau o chwedlau o Wlad yr Iâ. Mae wedi'i chynllunio i adlewyrchu tirlun unigryw Gwlad yr Iâ, mae arlliwiau llwyd rhewllyd a gwyrddion ysgafn wedi'u cynhesu gan goleubwyntiau coch folcanig o fewn yr arddull a'r dodrefn.

Mae'r swît yn cynnwys gwely maint brenin eang gyda digon o le i got. Ar nenfwd anarferol o uchel yr ystafell ymolchi fe welir arlliwiau gwyn a gwyrdd tywyll cyfoes sy'n cael eu meddalu gan deils siâp bric traddodiadol o Oes Victoria a goleuadau clasurol. Mae'r ystafell ymolchi yn cynnwys bath a chawod ar wahân. Mae'r ystafell hon yn hen adeilad y popty, sydd ar draws cwrt bach o brif adeilad y gwesty.

Japan

Ystafell wedi'i hysbrydoli gan Japan yn cynnwys lliwiau llwyd meddal tawel ac acennau coch llachar sy'n cyd-fynd â thecstilau Japaneaidd. Yn unol â'i wreiddiau Asiaidd, ble mae pethau ychydig yn wahanol na'r hyn y maen nhw'n ymddangos, mae'r swît hon yn cynnig syrpreis arbennig yn yr en-suite.

Mae Japan yn cynnwys gwely brenin eang a cheir lle i got. Mae'r ystafell ymolchi en-suite hyfryd o fawr yn cynnig sgwâr fawr arbennig, bath Ymdrochi Japaneaidd - yn berffaith i ddau. Mae hefyd yn cynnwys basn ymdrochi ar wahân a chawod ar wahân sy'n addas ar gyfer defodau ymdrochi Japaneaidd.

Wagner

Wedi'i henwi ar ôl un arall o ymwelwyr enwog y Plas, y cyfansoddwr Richard Wagner, ac mae ganddi olygfeydd allan dros lawnt y de a'r coetir.

Mae'r swît ddwbl sydd wedi'i chynllunio'n unigol yn defnyddio ffabrigau cyfoethog a gorchudd wal nodwedd, sy'n cynnwys ystafell wely brenin wedi'i haddurno’n foethus,  lolfa ar wahân gyda gwely soffa a all ddarparu ar gyfer dau westai ychwanegol ac ystafell ymolchi en-suite yn cynnwys bath cornel moethus a chawod law ar wahân.


GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522