CYNHADLEDD


Nanteos yw’r lle perffaith ar gyfer gwneud bob math o waith busnes, creu argraff ar y cleient, tretio staff i ddiwrnod o’r swyddfa ar gyfer gweithgareddau tîm neu dipyn bach o faldod.  Rydyn yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau proffesiynol ar gyfer y sector busnes.   Mae gennym dîm o staff sy’n deall gofynion cleientiaid busnes ac sy’n hapus i drafod eich gofynion arbennig chi a gweithio gyda chi ar gyfer creu pecyn pwrpasol sy’n addas ac yn fyth gofiadwy.

Mae Nanteos yn lleoliad perffaith ar gyfer:

  • Cynadleddau bach
  • Gweithgareddau adeiladu a datblygu tim
  • Ciniawau, derbyniadau a phartïon corfforedig 
  • Cyfarfodydd PreifatLawnsio Prosiect
  • Lleoliad ar gyfer creu ffilm neu luniau 

Ac rydyn yn cynnig y cyfleusterau canlynol i ein cleientiaid  busnes:

  • 14 ystafell wely moethus a Thŷ hunain arlwyo preifat gyda 4 ystafell wely
  • Bwyty'r Eos sy’n medru eistedd hyd at 80 o westai. 
  • Ystafell Cyfarfodydd sy’n medru cael ei ddefnyddio fel bwyty preifat
  • Cyfleusterau arferol ar gyfer cyfarfodydd, sy’n cynnwys, sgrin a   thaflunydd, offer AV, Fideo, DVD a theledu
  • Defnydd di-dâl o’r system wi-fiGWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522