Nanteos Slideshow
BWCIO ARLEIN

TY'R YSTABLAU

SWÎT MIS MÊL         SWÎTIAU        SWÎTIAU DWBWL

Mae gan yr ystafell baneli pren, wedi'u peintio gyda lliwiau niwtral cynnes ac arlliwiau glas a llwyd, gyda chyffyrddiadau gwlân a lledr naturiol, papur wal wedi'i beintio â llaw a chyffyrddiadau rhuddgoch.

Y trefniant preifat perffaith, gyda holl fuddion gwasanaeth gwesty 5 seren, ynghyd â'r holl breifatrwydd a allai fod ei angen arnoch chi, o'r golwg yn eich bwthyn Stablau eich hun.

Mae'r tŷ preifat pedair ystafell wely hwn ar gael ar gyfer hunanarlwyo neu wedi'i arlwyo'n llawn fel gwasanaeth gwesty os oes yn well gennych. Mae wedi'i leoli ym mloc Stablau Nanteos sydd wedi'i adnewyddu, yn agos at y Prif Westy, ond ar wahân iddo.

Mae'r llety yn cynnig pedair ystafell wely ddwbl (ac mae gwely soffa ddwbl ar gael ar gyfer gwesteion ychwanegol). Mae'r bwthyn yn y Stablau yn cynnwys gofod byw cyfforddus, eang gyda llosgydd pren dwy ochr.

Mae'n cynnwys tair ystafell ymolchi hynod gyfoes gyda bath a chawod ar wahân.

Mae gan y gegin, sy'n gynllun agored golau a modern, nenfwd gwydr ac mae'n cynnwys pob teclyn modern posibl pe bai'r gwesteion yn dymuno arlwyo i'w hunain.

Mae Ty'r Ystablau hefyd yn cynnwys teras bach cwbl breifat gyda golygfeydd di-ben-draw dros y tirlun Cymreig sydd o'n cwmpas.

Mae'r cynllun mewnol yn gymysgedd o'r traddodiadol a'r cyfoes, yn bwrpasol 'eclectig', gyda chymysgedd o ddodrefn traddodiadol a hynod, sy'n golygu bod hwn yn fan preifat cwbl unigryw. 


Taith a Phaned

Eich Nanteos

Hanes

Swyddi

Oallan ag o Gwmpas Nanteos

Cysylltwch â Ni

Llyfrynau ebost

Telerau ac Amodua

Ffrindiau Nanteos

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522