Gwyliau Un Noson

from £199 y cwpwl

Noson arbennig i ffwrdd yn Nanteos

Mae'r toriad hwn yn cynnwys te prynhawn wrth gyrraedd, a dau gwrs cinio A la Carte yn y bwyty. Ac wrth gwrs, i beidio ag anghofio brecwast Cymreig y bore canlynol.

Archebwch ar-lein nawr neu drwy ffonio ni'n uniongyrchol ar 01970 600522

offer subject to availability - *January 3rd 2017 - 6th April 2017 (excluding school holidays)

AWARDS

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522