NEWYDDION 


Parti Mascarade Nos Galan

15.11.2015

Gair Ffrengig yw ‘mascarade’ o’r unfed ganrif ar bymtheg sy’n golygu cynulliad o bobl sydd mewn disguise neu’n gwisgo mygydau. Er bod y gair yn hŷn nac adeiladau cyfoes Nanteos, y dyddiau hyn pan fyddwch yn clywed y gair ‘masquerade’ mae'n debyg y byddwch yn meddwl am ffilm Stanley Kubrick ‘Eyes Wide Shut’ neu barti Nos Galan nodweddiadol foethus.

...darllenwch y stori llawn

Nanteos ymhlith yr 20 o westai gorau yng Nghymru

15.11.2015

Mae'n swyddogol*, mae Nanteos ymhlith yr 20 o westai gorau yng Nghymru. Mae hynny'n cynnwys gwestai oll yng Nghymru ac mae cannoedd, efallai miloedd ('da ni ddim wedi eu cyfri oll fodd bynnag, eto). Ni yw'r unig westy yng nghanolbarth Cymru i ymddangos yn yr ugain uchaf felly os ydych chi yn ardal, 'da chi'n gwybod y lle gorau i aros.

...darllenwch y stori llawn

Nanteos Winter Treats

01.11.2015

Ymddiheuriadau, does dim cyfiethiad ar gael

The clocks have gone back, we've celebrated Halloween at Nanteos and we've stepped into November, yes, winter is here. But don't feel too down, at Nanteos we've got lots of Winter specials to keep you warm, cosy and relaxed from romantic breaks, pampered nights with friends and the perfect Christmas getaway.

...darllenwch y stori llawn

Labyrinth Nanteos o dan ddatblygiad

12.10.2015

Mae diwylliant yn gyd-dreiddiol ym mhlasdy Nanteos gyda cysylltiadau efo ffigurau Ewropeaidd blaenllaw megis y cyfansoddwr Wagner a'r bardd Browning. Mae'n gysyniad hawdd ei ddeall, maent yn ffigurau diwylliannol enwog ac maent yn aros yn y plasty tra'n teithio'r wlad.

...darllenwch y stori llawn

The Shadow of Nanteos

18.09.2015

Bydd rhywbeth ychydig yn wahanol yn digwydd ar yr ail o Hydref, mi fydd y llyfr In the Shadow of Nnateos, yn cael ei lansio yn Nanteos am resymau amlwg gobeithio.

...darllenwch y stori llawn

Ffrind gorau dyn

15.09.2015

Mae pawb yn hoffi cŵn. Wel, falle dim pawb. Ond tybiaf ei fod yn deg i ddweud ein bod, ar y cyfan, yn amheus o bobl nad sy’n hoffi cŵn. 'Ti ddim yn hoffi cŵn?' yn cael ei ddilyn gan anallu i amgyffred a golwg ychydig yn ddryslyd ac mae'r sgwrs yn dod i ben, yn araf. Os ydych chi'n un o'r bobl hynny nad sy’n hoffi cŵn, peidiwch â dod i Nanteos ar 4 Hydref, efallai na fydd yr olygfa o gŵn yn cael amser da wrth eich dant.

...darllenwch y stori llawn

Ffair Briodas Nanteos

15.09.2015

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn dechrau anghofio am briodasau wrth weld yr Hydref yn dod mae rhai sydd byth yn rhoi'r gorau iddi: briodferched i fod. Hela ar gyfer gwerthwyr blodau, chwilota am geir efo steil a blasu gwinoedd gorau (yr un olaf yn swnio'n gyfarwydd) tra bod dail yn chwyrlio yn y gwynt a ymbarel byth yn bell i ffwrdd. Felly gwrandewch, i arbed eich pedwerydd toriad gwallt arbrofol rhag gwyntoedd hydrefol, byddwn yn gwneud yr holl waith caled i chi a dod â phawb at ei gilydd dan yr un to: y blodeuwyr, cacenwragedd, cerddorion, rheina sy’n ysgrifennu mewn ffordd ffansi ac wrth gwrs y masnachwyr gwin. Ac mi fydd gwydraid o ffiz yn aros i chi. Efallai y byddwn hyd yn oed yn cynnu tân.

...darllenwch y stori llawn

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522