NEWYDDION  - Ionawr 2014


Erthygl am Plasty Nanteos yn yr Observer

27.01.2014

Mae Plasty Nanteos yn mynd i elwa o'r diddordeb newydd yn y cysylltiadau rhwng 'Cwpan Nanteos', rhai ma’ sawl yn dweud yw'r Greal Sanctaidd. Mae Griff Rhys Jones, a'i sioe sydd at ITV yn edrych i mewn i'r cysylltiadau yma a hanes y Plasty, a medrwch ei weld ar y 3ydd o Chwefror 2014. I ddathlu hyn mae Nanteos wedi trefnu penwythnos arbennig sy'n wyliau 1 neu 2 noswaith ar y 28ain / 1af o Fawrth.

...darllenwch y stori llawn

Yr Yesterday Channel yn olrhain y Greal Sanctaidd i Nanteos

19.01.2014

Mae’r diddordeb yn chwedloniaeth y Greal Sanctaidd yn parhau. Yn gynharach y mis hwn cawsom ymweliad gan dîm o’r Yesterday Channel oedd yn gwneud rhaglen am leoliadau hysbys y Greal Sanctaidd ac eisiau cyfarfod â hanesydd Nanteos i ddysgu mwy am Gwpan Nanteos.

...darllenwch y stori llawn

Gwobr Mawr Priodi Nanteos

12.01.2014

Cystadleuaeth werth £10,000 yn cael ei lansio yn ein Ffair Priodas ar dydd Sul y 23ain o Chwefror. Fe fydd yr enillwyr y gystadleuaeth, un cwpwl lwcus yn gwneud twll mawr yng nghostau ei phriodas.

...darllenwch y stori llawn

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522