NEWYDDION  - Mai 2014


Porc Penigamp

23.05.2014

Mae Nanteos bob amser yn dod o hyd i gynnyrch lleol newydd a chyffrous ar gyfer y gegin ac mae’n bleser gennym gyhoeddi bod gennym fath newydd o fochyn ar y fwydlen. Rydym bellach yn gweithio gyda Brynheulog Rare Breeds, sydd 10 milltir o Nanteos, cartref y genfaint Mangalitza o dras ‘Mynydd Mawr’ sydd yn hanu’n wreiddiol o Hwngari. Mae’r mochyn ‘gwlanog’ gwydn hwn yn dipyn o ddringwr ac mae wrth ei fodd ar odre mynyddoedd Cambria.

...darllenwch y stori llawn

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522