NEWYDDION  - Gorffennaf 2014


Gwledd Briodas Libaneaidd

31.07.2014

Rydym yn cael llawer o geisiadau ym Mhlas Nanteos am wleddoedd priodas sydd ychydig yn llai traddodiadol ac fe wnaeth un yn arbennig ein cyffroi yn ddiweddar. Gofynnodd y Briodferch a’r Priodfab, Genevieve a Rudi am wledd briodas Libaneaidd gyda’r holl westeion yn gallu helpu eu hunain i wledd ‘mezze’ gan fwyta’n hamddenol wrth i’r dathliadau barhau.

...darllenwch y stori llawn

‘Cerdyn Nanteos’ bellach wedi ei lansio

31.07.2014

Mae llawer o westeion yn ymweld â Nanteos o bob cwr o’r DU ac wrth gwrs ymhellach i ffwrdd. Rydym wrth ein boddau yn croesawu gwesteion yn ôl i Nanteos, felly rydym wedi lansio’r cerdyn ‘eich Nanteos’ fel ffordd o ddweud diolch.

...darllenwch y stori llawn

Gwinoedd o Winllan Ystâd Llaethliw bellach ar gael yn Nanteos

21.07.2014

Mae’n bleser gan Nanteos gyhoeddi ei fod bellach yn darparu gwinoedd o Winllan leol Ystâd Llaethliw yng Ngheredigion. Mae Nanteos bob amser wedi darparu’r cynnyrch lleol gorau a lle y bo’n bosibl, mae’n ceisio lleihau’r milltiroedd bwyd sy’n gysylltiedig â dod â’r gorau y gall Cymru ei gynnig i’r bwrdd. Nawr, trwy ddarparu gwinoedd lleol, mae’n bleser gan Nanteos gynrychioli hen ystâd Gymreig arall ac mae’n gallu cynnig bob un o’r tri o winoedd y winllan, coch, gwyn a gwridog.

...darllenwch y stori llawn

Cwpan Nanteos yn cael ei Ddwyn

18.07.2014

Derbyniwyd y newyddion trist ym mis Gorffennaf bod Cwpan enwog Nanteos wedi cael ei ddwyn. Roedd y cwpan yn cael ei gadw mewn cartref preifat yn Weston-Under-Penyard ac mae Heddlu Gorllewin Mercia wedi dweud y cymerwyd y cwpan rywbryd rhwng 7-14 Gorffennaf. Mae’r union fanylion yn dal yn aneglur.

...darllenwch y stori llawn

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522