NEWYDDION  - Medi 2014


Adolygiad brwd arall

17.09.2014

Mae’r gair yn sicr ar led ac nid yw Plas Nanteos yn gymaint o gyfrinach bellach; ond mae llonyddwch cudd y gwesty yn dal yn ddigon unigryw i fod yn enciliad gogoneddus; mae wedi ei addurno’n chwaethus ac mae’r ystafelloedd yn drawiadol; mae’r staff yn gyfeillgar a chroesawgar; ac wrth gwrs, mae’r bwyd yn aruthrol. Peidiwch derbyn ein gair ni... Yr Oxford Mail yw’r cyfrwng diweddaraf mewn rhestr hir i ymweld â Phlas Nanteos a’i adolygu ac, yn ôl y disgwyl, roedd yn ganmoliaethus iawn - Cliciwch "mwy o wybodaeth" isod i ddarllen yr adolygiad llawn...

...darllenwch y stori llawn

Arddangosfa Canmlwyddiant Dylan Thomas – llwyddiant ysgubol

15.09.2014

Cafodd yr Arddangosfa, a drefnwyd gan Oriel Stryd y Brenin, ei hagor yn ffurfiol am 12.30pm gan Charlotte Leadbeater a daeth dros 30 o westeion i fwynhau’r prynhawn o letygarwch ysblennydd sydd wedi rhoi enw da i Blas Nanteos.

...darllenwch y stori llawn

Noson Lofruddiaeth a Dirgelwch

12.09.2014

Mae’n dymor gwobrwyo’r sêr ac mae Hollywood yn dod i Blas Nanteos. Ar ddydd Sadwrn 20 Medi, bydd angen gwisgo’ch ffrogiau crand a’ch siacedi ciniawa ac ymuno â’r rheiny sydd wedi eu henwebu ar y carped coch; gallwch gyfarfod â’r cyflwynydd a thynnu eich llun gydag Osgar maint person.

...darllenwch y stori llawn

Nanteos yn cynnal arddangosfa Emyr Wyn Williams

06.09.2014

Mae’n bleser gan Blas Nanteos gynnal yr arddangosfa hon sydd yn cynnwys rhai o baentiadau “Roll Series” Williams. Mae’r gweithiau haniaethol hynod wreiddiol a dyfeisgar hyn yn creu tiriogaeth newydd i baentio, gan gwestiynu natur paent a’i berthynas â’r profiad o liw. Cafodd y paentiadau hyn gymeradwyaeth ryngwladol yn Ewrop ac UDA, gan gael eu hedmygu gan artistiaid blaenllaw fel Jules Olitski, Willard Boepple a John McLean. Ynghyd â’r rhain, mae Williams wedi dewis arddangos printiau leino sydd yn ymateb diedifar i Fae Ceredigion, lle y mae wedi ymweld yn frwdfrydig ag ef am fwy nag 20 mlynedd.

...darllenwch y stori llawn

Cyhoeddi Gwobr Mawr Priodi Nanteos

04.09.2014

Medrwn nawr gyhoeddi manylion ein Gwobr Mawr Priodi Nanteos, cystadleuaeth cyffroes werth £10,000!

...darllenwch y stori llawn

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522