NEWYDDION  - Awst 2015


Ann Williams yn Nanteos

21.08.2015

'Da ni'n hynod falch fan hyn yn Nanteos i fod yn rhan o Daith Gelf Ceredigion ar gyfer 2015 efo artist Ann Williams yn arddangos eu gwaith yma yn y Stafell Biliards.

...darllenwch y stori llawn

Gwobr Gelf

06.08.2015

Yn y llun gweler chwech plentyn hapus, am i'r chwech fod yn ennillwyr bodlon o Gystadleuaeth Celf Nanteos ar gyfer y flwyddyn hon (2015).

...darllenwch y stori llawn

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522