NEWYDDION  - Medi 2015


The Shadow of Nanteos

18.09.2015

Bydd rhywbeth ychydig yn wahanol yn digwydd ar yr ail o Hydref, mi fydd y llyfr In the Shadow of Nnateos, yn cael ei lansio yn Nanteos am resymau amlwg gobeithio.

...darllenwch y stori llawn

Ffrind gorau dyn

15.09.2015

Mae pawb yn hoffi cŵn. Wel, falle dim pawb. Ond tybiaf ei fod yn deg i ddweud ein bod, ar y cyfan, yn amheus o bobl nad sy’n hoffi cŵn. 'Ti ddim yn hoffi cŵn?' yn cael ei ddilyn gan anallu i amgyffred a golwg ychydig yn ddryslyd ac mae'r sgwrs yn dod i ben, yn araf. Os ydych chi'n un o'r bobl hynny nad sy’n hoffi cŵn, peidiwch â dod i Nanteos ar 4 Hydref, efallai na fydd yr olygfa o gŵn yn cael amser da wrth eich dant.

...darllenwch y stori llawn

Ffair Briodas Nanteos

15.09.2015

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn dechrau anghofio am briodasau wrth weld yr Hydref yn dod mae rhai sydd byth yn rhoi'r gorau iddi: briodferched i fod. Hela ar gyfer gwerthwyr blodau, chwilota am geir efo steil a blasu gwinoedd gorau (yr un olaf yn swnio'n gyfarwydd) tra bod dail yn chwyrlio yn y gwynt a ymbarel byth yn bell i ffwrdd. Felly gwrandewch, i arbed eich pedwerydd toriad gwallt arbrofol rhag gwyntoedd hydrefol, byddwn yn gwneud yr holl waith caled i chi a dod â phawb at ei gilydd dan yr un to: y blodeuwyr, cacenwragedd, cerddorion, rheina sy’n ysgrifennu mewn ffordd ffansi ac wrth gwrs y masnachwyr gwin. Ac mi fydd gwydraid o ffiz yn aros i chi. Efallai y byddwn hyd yn oed yn cynnu tân.

...darllenwch y stori llawn

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522