NEWYDDION 


Ffair Briodas Nanteos

11 Hydref | 11:00yb-15:00yp

15.09.2015

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn dechrau anghofio am briodasau wrth weld yr Hydref yn dod mae rhai sydd byth yn rhoi'r gorau iddi: briodferched i fod. Hela ar gyfer gwerthwyr blodau, chwilota am geir efo steil a blasu gwinoedd gorau (yr un olaf yn swnio'n gyfarwydd) tra bod dail yn chwyrlio yn y gwynt a ymbarel byth yn bell i ffwrdd. Felly gwrandewch, i arbed eich pedwerydd toriad gwallt arbrofol rhag gwyntoedd hydrefol, byddwn yn gwneud yr holl waith caled i chi a dod â phawb at ei gilydd dan yr un to: y blodeuwyr, cacenwragedd, cerddorion, rheina sy’n ysgrifennu mewn ffordd ffansi ac wrth gwrs y masnachwyr gwin. Ac mi fydd gwydraid o ffiz yn aros i chi. Efallai y byddwn hyd yn oed yn cynnu tân.

Yr wyf yn eich rhybuddio yn awr: hyd yn oed os nad ydych yn chwilio am leoliad, byddwch yn fuan yn breuddwydio am eich diwrnod priodas wrth ymlwybro fyny'r lôn tuag at Nanteos. Yn eich dychymyg, nid yn eich Fiat Punto ydych bellach efo cylchgronau priodas ar wasgar a melysion bobman; mewn cerbyd a dynnir gan geffyl efo gwydraid o siampên wrth law gan basio coetir hynafol, mawreddog a llyn gysglyd wedi orchuddio efo lilis; mi fydd yr adar a'r gwenyn yn eich annog yn eich blaen!

Breuddwyd neu beidio does dim gwadu ceinder ac arddull Nanteos, pensaernïaeth Sioraidd yn briod gyda steil fewnol modern a ffres. Gan i lawer o'i ystafelloedd crand oroesi cyfnod o lymder yn y degawdau diwethaf, mae'r gwaith adnewyddu wedi dod â'r gorau allan o'i ystafelloedd cynnar tra'n ychwanegu haenau o ffurf hardd, gan gynnis naws cysurus dros ben.

Beth fydd yn help i’ch gweledigaeth ar gyfer y diwrnod mawr, wrth gwrs, fydd ein gwesteion gyda sioe ffasiwn gan Wedding Belles yn Laura’s o Llanidloes. Byddant yn arddangos rhai o'r arddulliau diweddaraf o gynau priod a siwtiau dynion ynghyd â arwerthwyr creadigol eraill a fydd yn arddangos eitemau gwych i wneud eich diwrnod mawr yn berffaith (ac ein diwrnod ni yn llawer o hwyl).
Felly nodwch y dyddiad yn eich dyddiadur (newch e nawr cyn i chi anghofio) a byddwn yn eich gweld yn fuan!


...mwy o newyddion

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522