NEWYDDION 


The Shadow of Nanteos

Lansiad Llyfr

18.09.2015

Bydd rhywbeth ychydig yn wahanol yn digwydd ar yr ail o Hydref, mi fydd y llyfr The Shadow of Nnateos, yn cael ei lansio yn Nanteos am resymau amlwg gobeithio.

Mae'r awdur, Jane Blank, a'i gwaith wedi ei ddisgrifio megis 'yn llawn tynerwch a thosturi', 'cyflym ac yn dywyll doniol' a 'ffraeth a llawn hwyl' yn falch iawn o lansio'r llyfr yn Nanteos ei hun. Ar y noson byddwn yn croesawu gwesteion gyda diodydd a canapés gyda thaith o amgylch y tŷ ac yna darllen / arwyddo a, oherwydd yr amser mae'r llyfr wedi ei osod, cinio Georgian ar thema. Dydw i ddim yn siwr beth mae hyn yn ei olygu, ond rwy'n dyfalu digon o porc, caws a phorthladd. Dewch a gaviscon.

Mae'r llyfr yn manylu canlyniadau dramatig o redeg ystâd fawr yng nghanol y 18fed ganrif. Mae'n dilyn helynt William Powell a'i wraig wrth iddynt etifeddu'r plasty wedi ei frawd hŷn huno yn annisgwyl heb etifedd naturiol. Mae'r tŷ dros y blynyddoedd wedi bod yn gysylltu â chwedlau a straeon: ysbrydion trigolion hynafol y plas (The Grey Lady) a Chwpan Nanteos gyda'i chysylltiadau â gofal iechyd canoloesol felly does dim syndod fod In the Shadow of Nanteos wedi ei lenwi gyda drama a chymeriadau dirgel (ychydig yn debyg i'n cegin ni fan hyn). Mae Garmon Gruffudd, yn cynrychioli y cyhoeddwr Y Lolfa, yn falch iawn ein bod nhw fel cyhoeddwyr yn gallu dod ac awdur a plasdy lleol at ei gilydd.
Mae gwaith Jane yn wobrwyedig ac wedi ymddangos mewn nifer o gylchgronau gan gynnwys Planet, The Western Mail, Big Issue, Observer Magazine a The Independent. Yn flaenorol y mae hi wedi cyhoeddi Geometry of Love (hefyd gan Y Lolfa) a Laughing, Not Laughing (Honno Press).
...mwy o newyddion

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522