NEWYDDION 


Labyrinth Nanteos o dan ddatblygiad

12.10.2015

Mae diwylliant yn gyd-dreiddiol ym mhlasdy Nanteos gyda cysylltiadau efo ffigurau Ewropeaidd blaenllaw megis y cyfansoddwr Wagner a'r bardd Browning. Mae'n gysyniad hawdd ei ddeall, maent yn ffigurau diwylliannol enwog ac maent yn aros yn y plasty tra'n teithio'r wlad. Ond yr hyn sy'n ychydig yn fwy heriol yn y llif cyson o amser sydd wedi ei olchi dros Nanteos gan ddod â syniadau unigryw o'r hyn a allai diwylliant fod. Y mae'r enghreifftiau uchod yn gychwynbwynt dda, ond mae Bob Shaw eisiau mynd yn ôl hyd yn oed ymhellach ac ailgyflwyno pensaernïaeth hir-golledig yn ol i dirwedd hynafol Cymru. Beth ydw i'n ysgrifennu am? Labrinth - lluniad sydd wedi ymgorffori yn ddwfn yn hanes Cymru ac yn eicon daearyddol a arferai dotio'r tirwedd hyd a lled y wlad. Felly dyma pam byddwch yn fuan yn medru gweld labyrinth fel rhan o dir cain Nanteos.
Daeth yr ysbrydoliaeth o sgwrs rhwng Nigel Jones o Nanteos plasty a Bob Shaw, crefftwr lleol sy'n arbenigo mewn defnyddio elfennau traddodiadol i greu pob math o eitemau, o offer i ddodrefn cartref. Ac yr oedd yn arbennig o awyddus i ailgylchu gwaith cerrig lleol fel rhan o'r labyrinth i ailgysylltu traddodiad hynafol i'r tirwedd dan droed.
I dirio'r prosiect ymhellach yn naearyddiaeth a hanes lleol, bydd copi o Gwpan Nanteos yn cael eu cerfio gan y ceflunydd byd-enwog, Ed Harrison, i eistedd yng nghanol y labrinth, mae'n syniadaeth hynod ddiddorol ar hanes yn cael ei droi yn ol yn erbyn ei hun. Mae hyn yn arbennig o wir gan fod rhai yn honni fod Cwpan Nanteos, a gafodd ei ddwyn drosodd i ganolbarth Cymru gan fynachod yn ffoi rhag y Diwygiad Protestannaidd, ei gerfio o groes Iesu Grist ac mae ganddo bwerau iachau arbennig, fel y gwelir yn y llun diweddaraf o'r cwpan ble roedd pobl leol newynog yn cnoi ychydig oddi ar y pren.
Mae pawb yn y plasty yn gobeithio y bydd yr atyniad yn adeiladu ar rhestr drawiadol o adloniant traddodiadol sy'n cynnwys te prynhawn, nosweithiau arbennig a ysbrydolwyd gan bwydlenni hanesyddol a theithiau cerdded herwa. Dywedodd Rheolwr Cyffredinol Nanteos, Sarah Jane Thomas: 'Mae crefft Bob Shaw wedi bod yn ysbrydoliaeth enfawr i blant a theuluoedd yng Ngheredigion ers degawdau ac mi fydd ymwelwyr i Nanteos yn awr yn gallu hefyd mwynhau ei weledigaeth unigryw.'
Bydd y labyrinth yn agor i'r cyhoedd yn gynnar yn 2016.


...mwy o newyddion

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522