NEWYDDION 


Parti Mascarade Nos Galan

15.11.2015

Gair Ffrengig yw ‘mascarade’ o’r unfed ganrif ar bymtheg sy’n golygu cynulliad o bobl sydd mewn disguise neu’n gwisgo mygydau. Er bod y gair yn hŷn nac adeiladau cyfoes Nanteos, y dyddiau hyn pan fyddwch yn clywed y gair ‘masquerade’ mae'n debyg y byddwch yn meddwl am ffilm Stanley Kubrick ‘Eyes Wide Shut’ neu barti Nos Galan nodweddiadol foethus. Diolch byth, yr enghraifft dwethaf ‘rydym yn trafod (dim angen cyfrineiriau yma) a digwyddiad nodweddiadol Nanteosaidd gwych fel dim arall: parti nos calan flwyddyn newydd fel ffurf Masquerade, felly bydd rhaid i chi ddod â mwgwd, a nid eich helmed Darth Vader pan oeddech yn 12, mae'n rhaid iddo fod yn nillyn. Fel llawer o bartïon Nos Calan yn Nanteos dros yr oesoedd, mi fydd digwyddiad eleni yn llawn hwyl a miri gyda bwyd gwych, gwin gwell a band i gadw pawb yn hapus.
Byddwn yn cychwyn y noson sut ‘da ni am barhau gyda canapé blasus ar ôl cyrraedd, gyda gwydriad o siampên wrth gwrs. Gadewch i’r golygfeydd gwych drochi drosdoch gan gyryd eiliad i astudio’r gystadleuaeth a gweld pa fasgiau sydd ar wynebau eich cyd dathlwyr…
Nesaf bydd mwynhau dewislen 5-gwrs moethus ond peidiwch â phoeni, medrwch ddawnsio’r pwysau i ffwrdd pan fydd y band, The Omega 3, yn eich diddanu yn ddiweddarach (ond cofiwch neud yn siwr chi’n gwybod pwy chi'n dawnsio efo) . Ond cyn y jeifio a’r grwfio fe fydd digon o amser i neud synnau gwirion (wwwwwww) yn mwynhau’r tân gwyllt wrth I’r masqueraders gynnig llwnc destyn i’r Flwyddyn Newydd (eto, rhaid cymryd gofal pwy fydd gennych yn eich breichiau).
A'r peth gorau yw nid dyma’r darn gorau - bydd brecwast yn cael ei weini am 3yb i unrhywun sydd a fymryn o lle ers y wledd ysblennydd y noson gynt, neu’r flwyddyn gynt ta waeth... Rydym yn sicr y bydd yn noson i’w gofio - gyda digon o chwerthin, dawnsio a mentraf ddweud, cyfeddach!
Wrth gwrs, os ydych wir eisiau bod yn rhan o bethau y gallwch ddewis i aros gyda ni gyda phecynnau yn dechrau o £199 (yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu) a gallwch gael brecwast yn y gwely ynlle - yn ôl pob tebyg syniad da ar ôl yr holl gyfeddach.

Ffoniwch Nanteos ar 01970 600522 i archebu eich tocyn neu ewch i'n tudalen llety i archebu ar-lein.


...mwy o wybodaeth

...mwy o newyddion

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522