NEWYDDION 


Nanteos ymhlith yr 20 o westai gorau yng Nghymru

15.11.2015

Mae'n swyddogol*, mae Nanteos ymhlith yr 20 o westai gorau yng Nghymru. Mae hynny'n cynnwys gwestai oll yng Nghymru ac mae cannoedd, efallai miloedd ('da ni ddim wedi eu cyfri oll fodd bynnag, eto). Ni yw'r unig westy yng nghanolbarth Cymru i ymddangos yn yr ugain uchaf felly os ydych chi yn ardal, 'da chi'n gwybod y lle gorau i aros. Mae gan adolygwyr bethau hyfryd i ddweud amdanom ni megis Maureen sy'n ysgrifennu: 'Croeso cynnes a darpariaeth dda. Glân, ystafell gynnes a gwesty gwych ar y cyfan,' tra bod Jeffrey yn ysgrifennu: 'Roedd y staff yn wych, yn ddefnyddiol iawn ac yn darparu gwybodaeth am leoedd i ymweld yn ystod yr arhosiad. Bwyd yn dda iawn. Gwesty diddorol iawn gyda llawer o gymeriad.'

Byddai'n hunandrechol pe na baem yn ystyried ein hunain fel lle gwych i aros, ond digwydd bod dyna sut mae adolygwyr Trivago yn teimlo mae'n ymddangos. Yn amlwg mae nhw'n hoff o gysur, arddull, bwyd da a cheinder. O'nd i'r rheina sydd ddim yn gwybod, gwefan bwcio gwestai yw Trivago, yn adnabyddus ledled y byd ac nhw sy'n yn dweud ein bod yn un a westai orau Cymru (www.trivago.co.uk).

Maen nhw wedi defnyddio dros 190 miliwn o adolygiadau a gasglwyd o dros 30 o wefannau ledled y byd, ac maen nhw wedi creu mynegai cynhwysfawr, teg a dibynadwy o gyfraddau gwesty. Yna, maent yn agregu sgoriau sy'n darparu sgôr dibynadwy a diduedd, gan gwesty 400 o adolygiadau neu 4,000. Yn seiliedig ar ddull fathemategol brawf-a-wir, mae eu mynegai yn ddiduedd, yn glir ac yn dryloyw fel y gallwch ymddiried yn eu system adolygu.

Ac o bawb sydd wedi ymweld â Nanteos mae 475 wedi gadael adolygiadau, rhai digon gwych hefyd, wrth gwrs gan i ni fod yn y 20 gwestai gorau yng Nghymru, rhag ofn bod chi wedi anghofio hynny! Ni allwch ddadlau â ffeithiau caled. Felly, os ydych yn chwilio am egwyl ymlaciol unrhyw adeg o'r flwyddyn Nanteos yw'r lle i fod, ond peidiwch a gwrando arno ni, wrth gwrs y baswn am ddeud hynny, gwrandewch ar adolygwyr Trivago, gyda Jayne yn ysgrifennu 'Lleoliad y gwesty yn ddelfrydol,' a K yn garedig yn ein disgrifio fel 'gwesty hardd wedi ei gynnal yn dda mewn tiroedd rhyfeddol'. Ni allwch ddadlau â disgrifiadau hyfryd weithiau chwaith!

* Yn seiliedig ar Gwobrau Top Hotel Trivago.


...mwy o newyddion

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522