ALLAN AG O GWMPAS NANTEOS


Wedi ei leoli rhwng Bae mawreddog Ceredigion a mynyddoedd tonnog y Cambria, mae’r rhwydwaith eang o ffyrdd yn golygu eich bod yn medru teithio ar hyd yr arfordir neu yn ddwfn i mewn i gefn gwlad Cymru.  

Medrwch fynd ar daith ar y môr mewn cwch, efallai  y gwelwch ddolffin, maent i'w gweld yn aml yn nofio yn y Bae.  Medrwch geisio ar hwylforio, plymio-sgwba, hwylio, rafftio neu pysgota.

Os oes well ganddo’ch fod ar dir sych, mae yna nifer o gyrsiau golff arbennig ar gael yn agos, neu medrwch geisio ar ferlota neu mynd am dro, mae yna gymaint o gefn gwlad syfrdanol o gwmpas a cerdded yw’r ffordd orau i’w brofi.

Medrwch ymweld â llawer o safleoedd hanesyddol oherwydd mae Nanteos a’r ardal yn llawn o hanes ac yn ôl bob sôn, mae un o arteffactau pwysicaf cyfnod Crist, y Greal Sanctaidd wedi'i gysylltu gyda Nanteos.  Dewch i archwilio hyn a darganfod sut efallai y daeth i Nanteos yn ystod cyfnod Henry VIII a diddymiad y mynachlogydd.

Ar gyfer mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau  yn yr ardal ewch i safle we Darganfod Ceredigion.


GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522