TAITH A PHANED


Mwynhewch daith sydd yn sôn am hanes y plasty godidog yma sy'n ymweld â’r ystafelloedd moethus sydd wedi ei adnewyddu yn ofalus.   Ar ôl eich taith, eisteddwch i lawr i fwynhau naill ai Te Hufen sydd yn cynnwys sgon jam a hufen neu De Prynhawn llawn yn cynnwys brechdanau, sgon jam a hufen, bara brith, cacennau a bisgedi, wedi eu pobi yn ffres ar eich cyfer gan Chef Patron Nigel Jones a'i dim yng Ngheginau Nanteos. 

Yn ychwanegol at gost y te a ddewiswyd byddwn yn codi tâl o £ 1.25 ar gyfer y daith, sy'n cael ei ddefnyddio i roi hwb i'n rhoddion i elusennau lleol.

Cysylltwch â ni i gan alw ar 01970 600522 er mwyn bwcio. 


GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522