PRIODASAU


Plasty Nanteos yw’r man perffaith ar gyfer eich diwrnod arbennig.  Rydyn yn sylweddoli bod bob priodas yn unigryw ac felly rydyn yn gwneud yn siŵr bod bob elfen o drefniadau eich diwrnod mawr yn cael ei drafod gyda chi.

Ystafelloedd moethus, ystafelloedd gyfer gwledda preifat, pabell fawr ar y lawnt, medrwn deilwra pecyn priodas arbennig ar eich cyfer, yn seiliedig ar eich gofynion.  Mae ein sylw gofalus ar bob manylyn yn sicr o wneud yn siŵr eich bod yn cael diwrnod byth cofiadwy.

Ar gyfer y sawl sydd eisiau priodi yma yn Nanteos mae’r Ystafell Gerdd odidog gyda’i drychau sioraidd, gwaith plaster goreuro a’i golygfeydd hyfryd yn creu lleoliad unigryw ar gyfer eich seremoni. 

Mae defnydd cyfyngedig o’r Plasty yn cael ei hyrwyddo ac yn angenrheidiol os yr hoffech gael achlysur gyda’r nos.  Gyda’r holl Blasty ar gyfer eich diwrnod arbennig, mae’n teimlo fel bod ganddo’ch plasty yn y wlad breifat ar gyfer chi a’ch gwestai.  

Am fwy o wybodaeth neu i ymweld â'r Plasty cysylltwch â ni. 

 

GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522